Osaaminen

Koulutus

 • Agronomi, pääaineina kasvinviljely ja maanviljelystalous.
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto
 • Agribisnes –koulutus – liiketoimintaosaamisen kehittäminen 20 op
 • Vuosittain täydennyskoulutusta ajankohtaisista teemoista.

Työkokemus

 • Suur-Savon 4H-piirin toiminnanjohtaja 1980-1984
 • Perhon maatalousoppilaitoksen rehtori ja yksikönjohtaja, tilanhoitaja, 1984-2010
  • Maanviljelystalouden, maatilan tuotannon suunnittelun, investointien kannattavuuden, maatalousverotuksen, maatalouspolitiikan ja kasvituotannon opetus.
 • Hanketyö Keski-Pohjanmaan maaseutuopistossa 2011-2014
  • Vene (verkostot nautakarjatalouden kehittämisessä) –hankkeen työntekijä. Hankkeen teemat olivat navettarakentaminen, rehuntuotanto, eläinten hyvinvointi ja eläinjalostus.
  • Farmi2020 –hankkeen työntekijä. Teemana tilojen johtaminen ja yrittäjien hyvinvointi.
 • Päätoiminen yrittäjä 1.1.2015- (Agrineuvo Fiskaali) .
 • Vahvuuteni on myös maatalousyrittäjien ja maatilojen sekä yhteistyötahojen tuntemus erityisesti Keski-Pohjanmaalla.